Pardavimai

Asmens duomenų naudojimas
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Peržiūrime klientų verslo procesus teikdami rekomendacijas dėl jų pritaikymo prie taikytinos teisės reikalavimų.
 • Atliekame asmens duomenų tvarkymo teisinius auditus ir patikrinimus. Pasitelkę mūsų IT partnerius, galime pasiūlyti visapusišką atitikties audito paslaugą.
 • Kai būtina, atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus.
 • Rengiame ir peržiūrime su asmens duomenų apsauga susijusią klientų dokumentaciją (rengiame politikas, procedūras, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, susitarimus, privatumo pranešimus ir t.t.).
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą.
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais.
 • Teikėme su atitiktimi ES Bendrajam duomenu apsaugos reglamentui susijusias paslaugas viešbučiams, logistikos bendrovėms, privačioms klinikoms, laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų paieškos įmonėms bei daugybei kitų įmonių, viešosios valdžios subjektams.
Draudžiami susitarimai

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Ginčai dėl kokybės, terminų, sutarčių

Teisininkai

untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

justina_1611949153-5c32d8ef947d5b5878d2653b9f6e2646.png
Justina Ramašauskaitė
Vyresnioji teisininkė


svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Išimtinė distribucija

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Marketingas ir reklama

Teisininkai

untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Nesąžininga konkurencija
 • Atstovaujame teisminiuose ginčuose bei teikiame konsultacijas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir žalos atlyginimo, didesnėje nei 15 000 000 EUR sumoje. Ginčų objektus sudaro veiksmai/kaltinimai dėl neteisėto konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties įgijimo, atskleidimo bei panaudojimo, klientų ir darbuotojų perviliojimo, neteisėto konkurencinio pranašumo įgijimo, įsipareigojimų pagal konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis vykdymo bei žalos (nuostolių) atlyginimo. Teikiame konsultacijas dėl konkrečių priemonių taikymo, ketinant tinkamai saugoti įmonės komercines paslaptis. Atstovaujame klientų interesus, teikiant pretenzijas dėl neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimo ir nutraukimo ar ginantis nuo tokių pretenzijų. Rengiame konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, vedame derybas dėl nurodytų sutarčių sąlygų.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje giname įmonės interesus nuo atliktų neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įmonės patirtą žalą siejant su tam tikros grupės prekių kainos Lietuvoje kritimu.
 • 2012 – 2016 metais Donata Markevičienė atstovavo ieškovo transporto-ekspedicinės įmonės UAB „Auto Express“ interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje buvo suformuota visiškai nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir precedentas tokio pobūdžio bylose. Byloje buvo pateikti nauji išaiškinimai dėl: 1) komercinės paslapties sampratos, formaliųjų požymių ir įforminimo; 2) komercinių paslapčių atribojimo nuo konfidencialios informacijos; 3) pareigos saugoti komercinę paslaptį sukeliamų teisinių pasekmių atribojimo nuo nekonkuravimo susitarimų sukeliamų teisinių pasekmių. Šioje civilinėje byloje ieškovas įrodė, kad tokio pobūdžio bylose ieškovai vienu metu turi teisę prašyti priteisti tiek savo negautas pajamas (grynojo pelno forma), tiek atsakovų iš neteisėtų veiksmų gautą turtinę naudą (grynojo pelno forma) (2016-02-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 7 teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Laimėjus bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista apie 60 000 EUR žalos (įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir palūkanas) atlyginimas (Ieškovas minėtoje byloje prašė atlyginti tik dalį patirtos žalos).
 • 2014 – 2015 metais nesąžiningos konkurencijos byloje apgynėme darbuotojo, kaltinamo neteisėtu buvusio darbdavio (vienos didžiausių medienos perdirbimo įmonės) komercinės paslapties perėmimu ir išplatinimu tretiesiems asmenims, interesus. Darbuotojas iki civilinės bylos vykusioje baudžiamojoje byloje visiškai prisipažino atlikęs neteisėtus veiksmus, pripažino nukopijavęs ir neteisėtai perdavęs trečiajam asmeniui buvusio darbdavio komercinius duomenis. Darbuotojo atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas ir darbuotojas pripažintas kaltu už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų stebėjimą, fiksavimą, perėmimą, įgijimą, laikymą, pasisavinimą, paskleidimą ir kitokį panaudojimą. Nepaisant situacijos sudėtingumo, civilinėje byloje pavyko pasiekti taikų susitarimą dėl 434 000 EUR vertės komercinės paslapties perėmimo ir atskleidimo, sumokant buvusiam darbdaviui tik 7 600 EUR dydžio kompensaciją.
 • Atstovavome konsultacinės įmonės, konsultuojančios verslo rizikos valdymo, draudimo ir perdraudimo klausimais, interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje pavyko uždrausti konkuruojančiai įmonei bei darbuotojui naudoti, perduoti, skelbti ieškovo informaciją apie ieškovo klientus, partnerius, konkurentus, verslo partnerių kontaktus, duomenų bazes, komercinius ryšius, ieškovo įdirbį, sudaromų / sudarytų sandorių sąlygas, finansinę informaciją, bendrovės pajamas, išlaidas, atsiskaitymų tvarką bei prisiteisti visas ieškovo negautas pajamas (tarpininkavimo užmokestį) už perviliotus klientus. Laimėjus bylą pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje įrodėme, kad buvo neteisėtai pasinaudota juridinio asmens komercinėmis paslaptimis – duomenimis apie įmonės klientus. Turtinio pobūdžio reikalavimai civilinėje byloje siekė 170 000 EUR negauto grynojo pelno.
 • Atstovavome ir apgynėme darbuotojo, siekiančio teisėtai naudotis (įsteigus konkuruojantį ūkio subjektą) buvusio darbdavio komercinėmis paslaptimis, interesus. Darbuotojas ir darbdavys (buhalterines paslaugas teikianti įmonė) sudarė susitarimą, kurio pagrindu buvusiam darbuotojui buvęs darbdavys leido teisėtai naudotis duomenimis apie darbdavio klientus (duomenimis apie kontaktinius asmenis, sprendimus priimančius asmenis, susiklosčiusius verslo papročius, techninę informaciją, padedančią vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimus, planuojamus projektus, mokumą ir kt.).
 • Atstovavome ir apgynėme logistikos įmonės interesus byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir nuostolių atlyginimo, kurioje ieškovui buvo priteisti visi dėl neteisėtų konkurento ir buvusio darbuotojo veiksmų, lėmusių klientų perviliojimą, ieškovo patirti netiesioginiai nuostoliai.
Pardavimo, tiekimo, kt. prekybinės bei paslaugų sutartys
 • Konsultavome bei parengėme sutarčių kompleksą vienai didžiausių prekybos verslo technologijų kompanijai Baltijos šalyse dėl specializuotos programinės įrangos savitarnos sistemoms sukūrimo, instaliavimo, testavimo ir licencijų naudoti programinę įrangą suteikimo.

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Skolų išieškojimas
 • Klientams teikiame nuolatines skolų priežiūros ir išieškojimo paslaugas tiek ikiteismine, tiek teismine tvarka.
 • Daugelį metų sėkmingai atstovaujame vieną didžiausių agrocheminės paskirties prekėmis prekiaujančią įmonių grupę bylose dėl skolų išieškojimo teisiniais klausimais.
 • 2015 m. išieškojome daugiau nei 2 mln. EUR skolą vienai iš agro rinkos įmonių.
 • 2014 m. sėkmingai baigėme penkerius metus vykdytą daugiau nei 35 tūkst. Eur išieškojimą klientų naudai iš bankrutavusios bendrovės, nustatant ir priteisiant žalą iš išieškojimą atlikusio antstolio. 

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

neringa-gylyte-ilaw-lextal-min_1632843219-9f9e3eee9c264341332656e541396bbe.png
Neringa Gylytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
neringa.gylyte@ilaw.legal

milda_1611949722-8f674fc716c1d4fad62f1560c380c428.png
Milda Jogėlaitė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
milda.jogelaite@ilaw.legal

justina_1611949153-5c32d8ef947d5b5878d2653b9f6e2646.png
Justina Ramašauskaitė
Vyresnioji teisininkė


svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


inga_1611948496-d5959c9fb8f2ed2cc1ac53f7f0399d7b.png
Inga Neniškė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
inga.neniske@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Distributoriai, agentai

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Vartotojų teisės
 • Atstovavome vartotoją ginče dėl vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo. Ginčas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį teismą. 2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-647-248/2015 nurodė, jog nepagrįstai apeliacinės instancijos teismas, mažindamas priteistas bylinėjimosi išlaidas, didžiausią dėmesį skyrė vienam iš kriterijų – prašomos priteisti sumos dydžiui. Teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria bylinėjimosi išlaidos buvo itin sumažintos, nurodė, rėmėsi šiais argumentais: ginčas pirmiausia buvo sprendžiamas neteismine tvarka, jis buvo spręstas ieškovės naudai, tačiau atsakovė ginčą nagrinėjusių institucijų (Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos) nurodymų nevykdė; patenkinus ieškovės reikalavimus teismo įsakymu, atsakovė teikė dėl jo prieštaravimus, dėl to byla buvo nagrinėjama ginčo teisena, atsakovė ignoravo vartotojo teisę atgauti už netinkamos kokybės daiktą sumokėtus pinigus, taigi didele dalimi vartotojos išlaidas advokato pagalbai lėmė atsakovės elgesys. 

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

Viešieji pirkimai
 • Lietuvos Aukščiausiajame Teisme atstovavome viešajame pirkime dalyvavusį tiekėją ir įrodėme perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus vertinant tiekėjų kvalifikaciją. Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, byloje suformuotas precedentas aiškinant tiekėjų atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams esant atidėtam socialinio draudimo įmokų mokėjimui.
 • Lietuvos Aukščiausiajame Teisme atstovavome tiekėją byloje dėl perkančiosios organizacijos atsakomybės už neteisėtai įvykdytą viešąjį pirkimą ir alternatyvių sankcijų taikymo. Byloje išplėtota praktika dėl perkančiosios organizacijos ir įgaliotosios perkančiosios organizacijos atsakomybės už neteisėtą viešąjį pirkimą atribojimo.
 • Lietuvos Aukščiausiajame Teisme atstovaujant viešajame pirkime dalyvavusį tiekėją, laimėta byla dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Suformuotas precedentas dėl viešojo pirkimo dokumentų aiškinimo ir keliamų kvalifikacijos reikalavimų turinio dėl baustumo už profesinį pažeidimą.
 • Atstovaujant iš viešojo pirkimo neteisėtai pašalintą tiekėją, suformuotas iš išplėtotas efektyvaus tiekėjų pažeistų teisių gynimo principas. Įrodžius iš viešojo pirkimo sutarties negautas pajamas, tiekėjui iš perkančiosios organizacijos priteista beveik 10 tūkst. EUR nuostolių atlyginimo. 
 • Atstovaujant iš daugiau nei 463 tūkst. EUR  vertės siekiančio viešojo pirkimo neteisėtai pašalintą tiekėją, įrodytas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas. Aiškinant skaidrumo principą, suformuota praktika dėl perkančiosios organizacijos pareigos įvertinti tiekėjo kvalifikaciją – reikalavimą dėl tiekėjo turimos patirties.
 • Atstovaujant neteisėtai iš viešojo pirkimo pašalintą tiekėją, išplėtota praktika dėl žalos atlyginimo iš perkančiosios organizacijos ir pirkimą faktiškai vykdžiusios įgaliotosios perkančiosios organizacijos. Iš savivaldybės bei jos įgaliotos perkančiosios organizacijos tiekėjui solidariai priteista daugiau nei 39,5 tūkst. EUR siekianti sutarties vertė (negautos pajamos).  

Teisininkai

justina_1611949153-5c32d8ef947d5b5878d2653b9f6e2646.png
Justina Ramašauskaitė
Vyresnioji teisininkė


vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai