Investicijos

Akcininkų santykiai
  • Esame įsteigę daugiau nei 1000 įmonių Lietuvos ir užsienio verslams – jau steigimo metu siūlome klientui užsitikrinti, kad verslas būtų valdomas efektyviai ir ateityje nekiltų nesklandumų akcininkų santykiuose;
  • Daugiau nei 10 metų rengiame dokumentų paketus, padedančius užtikrinti, kad akcijos bus perleistos saugiai ir akcininkų santykiai bus reguliuojami tinkamai;
  • Dirbame su į informacines technologijas investuojančiais fondais ir inovatyvius sprendimus siūlančiomis start-up įmonėmis, nustatome tinkamiausią valdymo ir kontrolės struktūrą, finansavimo tvarką;
  • Atstovaujame klientus kilus akcininkų ginčams – siekiant taikaus problemos sprendimo ar bylinėjantis.
Gamybinė įranga

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Jungtinė veikla

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Kapitalo didinimas

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Paskolos, kreditavimas, kt. finansavimo sandoriai
  • Padėjome IT sektoriuje veikiančiai įmonei pasirengti deryboms su banku, parengti finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus bei pasirašyti kredito linijos sutartį.
  • Poligrafijos paslaugas teikiančiai įmonei padėjome kapitalizuoti 250 000 EUR dydžio akcininko skolą, panaikinant įmonės skolinius įsipareigojimus ir pakeičiant balanso duomenis prieš finansavimo pritraukimą.
Personalo pritraukimas
  • Konsultuojame Lietuvos darbdavius dėl darbuotojų iš užsienio valstybių pritraukimo ir įdarbinimo galimybių, veda mokymus užsieniečių įdarbinimo teisiniais klausimais, taip pat padeda gauti leidimus dirbti, darbo vizas ir leidimus laikinai gyventi Lietuvos įmonėse įdarbintiems užsieniečiams.
  • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui.

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Privataus ir viešo sektoriaus partnerystė
  • Atlikome analizę ir pateikėme rekomendacijas dėl bendros valdžios institucijų ir NVO sektorių veiklos UDC (universalusis daugiafunkcinis centras )bazėje.
  • Atstovavome vieną didžiausią patirtį Lietuvoje turinčių biodujų gavybos iš sąvartynų investuotoją dėl investicinio konkurso Šiaulių regione.