Įmonės ir valdymas

ILAW įmonių teisės ir valdymo praktikos sritis apima visus šiuolaikinio verslo savininkų interesų atstovavimo aspektus. Įmonių teisės praktikos grupėje dirba patyrę savo srities profesionalai, kurie konsultuoja smulkaus ir vidutinio verslo savininkus bei vadovus aktualiais įmonių valdymo klausimais.

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimas, valdymas, reorganizavimas, pertvarkymas, atskyrimas ir likvidavimas, akcininkų teisių ir pareigų įgyvendinimas, užsienio bendrovių filialų steigimas bei jų veiklos nutraukimas. 

 

Administracinė atsakomybė
 • Atstovaujame klientų interesus ikiteisminėse institucijose ir komisijose, teismuose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose bei padedame pasiekti maksimaliai palankaus rezultato nepriklausomai nuo pažeidimo esmės ar susidariusios situacijos.
Akcininkų ginčai
 • Atstovavome akcininkų interesams parduodant 120 000 EUR vertės akcijas trečiajam asmeniui, atsisakant jas parduoti kitiems bendrovės akcininkams, pageidavusiems pasinaudoti pirmenybės teise šias akcijas įsigyti.
 • Atstovavome bendrovės (atsakovės) bei dalies jos akcininkų (atsakovų) interesams teisminiuose ginčuose grupėje civilinių bylų, ginantis: 1) nuo pareikšto prevencinio ieškinio dėl uždraudimo parduoti bendrovės akcijas (byla nutraukta ieškovui atsisakius savo reikalavimų); 2) nuo pareikšto ieškinio dėl bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine (ieškinys atmestas visiškai); 3) nuo pareiškimo dėl bendrovės veiklos tyrimo inicijavimo (atsisakyta nuo ieškinio, byla nutraukta); 4) nuo pareiškimo dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo (sudaryta taikos sutartis, byla nutraukta); 5) nuo pareiškimo bendrovės generaliniam direktoriui dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, t.y. nesilaikius įstatyminės pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bei pranešti apie jį kiekvienam akcininkui (skirta nuobauda – įspėjimas).
 • Atstovavome dalies akcininkų interesams neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, sprendžiant klausimą dėl bendrovės generalinio direktoriaus atšaukimo ir naujo generalinio direktoriaus išrinkimo, esant likusios dalies akcininkų pasipriešinimui, susirinkimo su antstoliu fiksavimui.
Akcininkų santykiai
 • Esame įsteigę daugiau nei 1000 įmonių Lietuvos ir užsienio verslams – jau steigimo metu siūlome klientui užsitikrinti, kad verslas būtų valdomas efektyviai ir ateityje nekiltų nesklandumų akcininkų santykiuose;
 • Daugiau nei 10 metų rengiame dokumentų paketus, padedančius užtikrinti, kad akcijos bus perleistos saugiai ir akcininkų santykiai bus reguliuojami tinkamai;
 • Dirbame su į informacines technologijas investuojančiais fondais ir inovatyvius sprendimus siūlančiomis start-up įmonėmis, nustatome tinkamiausią valdymo ir kontrolės struktūrą, finansavimo tvarką;
 • Atstovaujame klientus kilus akcininkų ginčams – siekiant taikaus problemos sprendimo ar bylinėjantis.
Bankrotas
 • Atstovaujame bankrutavusių įmonių kreditorių ir akcininkų interesus teisminiuose ginčuose dėl įmonių vadovų atliktų neteisėtų veiksmų, kuriais įmonės prie bankroto buvo privestos tyčia ir kreditoriams padaryta didelė turtinė žala.

 • 2012 – 2015 metais atstovavome įmonės akcininkų ir vadovų interesams grupėje tarpusavyje susijusių civilinių bylų, kuriose vienas didžiausių Lietuvos Respublikos bankų buvo pareiškęs reikalavimus akcininkams ir vadovams dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (įmonių privedimas prie bankroto tyčia, neteisėtas dividendų išmokėjimas, įkeistų prekių-atsargų likučio neužtikrinimas, niekinių (nuginčijamų) sandorių sudarymas ir kt.). Civilinėse bylose buvo sprendžiami klausimai, susiję su 700 000 EUR dydžio turtiniais reikalavimais, akcininkų ir vadovų sudarytų sandorių pripažinimu negaliojančiais. Šioje byloje pavyko pasiekti taikų susitarimą su banku, sumokant 80 000 EUR kompensaciją ir užbaigti visus daugiau nei septynerius metus trukusius teisminius ginčus.

 • Apgynėme kreditorių interesus tyčinio bankroto byloje daugiau nei 230 000 EUR sumoje. Byloje pavyko įrodyti, kad viena didžiausių mobiliųjų telefonų programavimo ir programinės įrangos kūrimo srityje veikusi įmonė buvo privesta prie bankroto naudojant „fenikso“ bankroto schemą, kuomet nauja bendrovė perima senosios veiklą, klientus, darbuotojus ar pan., o senoji lieka su skolomis ir bankrutuoja, įrodytas neteisėtas naudojimasis prekės ženklu. 

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


inga_1611948496-d5959c9fb8f2ed2cc1ac53f7f0399d7b.png
Inga Neniškė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
inga.neniske@ilaw.legal

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Baudžiamoji atsakomybė
 • Giname ir atstovaujame klientus baudžiamosiose bylose dėl nusikalstamų veikų įmonių valdymo, santykių tarp įmonių, įmonių santykiuose su valstybės institucijomis srityse.
Dalykinė reputacija
 • Atstovavome klientą byloje dėl juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. vasario 12 d. nutartyje Nr. A438-993 / 2014 išaiškino, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) įgaliota ginti ne tik fizinių asmenų garbę ir orumą, tačiau ir juridinių asmenų dalykinę reputaciją. Teismo nutartyje nurodoma, jog nustačiusi, kad kenkiama juridinių asmenų dalykinei reputacijai, ŽEIT gali taikyti Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas poveikio priemones – įspėti dėl teisės aktų pažeidimų ir reikalauti juos pašalinti. Tačiau pirmiausia reikia kreiptis į žiniasklaidos priemonę, kad ji pašalintų tam tikras publikacijas ar jas paneigtų, ir tik po to teikti skundą ŽEIT.

  Kitą galimybę ginti savo reputaciją įmonei suteikia Civilinio kodekso (CK) 2.24 straipsnis. Jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę, įmonė, apie kurią šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai per dvi savaites nuo jo gavimo paskelbtų. Jeigu tai nepadaroma, įmonė su ieškiniu turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti pripažinti, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, juos viešai paneigti ir atlyginti žalą.

  Jeigu dalykinę reputaciją menkinanti nuomonė nesąžiningai paskleista informacinės visuomenės informavimo priemonės (pvz., interneto tinklalapio komentaruose), už paskleistą turinį atsako informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, jeigu nenustatoma, kad informacinės visuomenės informavimo priemonė faktiškai nevaldė ir nekontroliavo vartotojų komentarų.

Teisininkai

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Disponavimas akcijomis
 • Sandorių, kuriuose iLAW specialistai padėjo parduoti ar įsigyti akcijas, bendra vertė skaičiuojama milijonais eurų: atstovavome perkant ir parduodant informacinių technologijų, medicinos, logistikos, atliekų tvarkymo, viešųjų ryšių, didmeninės prekybos ir daugelyje kitų sričių veikiančių įmonių ir jų grupių akcijas;
 • Jungiantis statybos produktų rinkoje veikiančioms įmonių grupėms, iLAW profesionalai padėjo užtikrinti, kad iš anksto būtų įvertintas poveikis rinkai ir laiku gauti Konkurencijos tarybos leidimai sandorio vykdymui;
 • Tvarkome akcijų apskaitos dokumentaciją ir formalumus: organizuojame sandorių notarinį tvirtinimą, rengiame vertybinių popierių sąskaitų dokumentaciją, akcininkų sąrašus, akcijų sertifikatus.
Draudimas
 • Atstovavome draudėją įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju byloje, kurioje buvo suformuota praktika dėl esminių draudimo sutarčių sąlygų aiškinimo. Įrodžius draudimo taisyklių neapibrėžtumą įvardijant nedraudiminius įvykius, konstatuota draudiko pareiga atlyginti dėl autoįvykio draudėjo patirtą žalą. ILAW klientui buvo atlyginti visi patirti nuostoliai.
 • Atstovavome klientą ginče su draudimo bendrove dėl neteisėto draudimo išmokos sumažinimo, suformuota praktika dėl priežastinio ryšio tarp draudėjo draudimo taisyklių pažeidimo ir draudiko teisės sumažinti draudimo išmoką. Įrodžius draudiko sprendimų neteisėtumą, klientui išmokėta visus dėl autoįvykio patirtus nuostolius kompensuojanti draudimo išmoka.
 • Atstovavome ekspeditorių civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo praradus krovinį vykdant tarptautinį pervežimą. Byloje įrodėme vežėjo atsakomybę pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, krovinio siuntėjui atlyginta daugiau kaip 30 tūkst. EUR siekianti prarasto krovinio vertė.
 • Atstovavome krovinio siuntėją Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, sprendžiant klausimą dėl vežėjo civilinės atsakomybės, vykdant tarptautinį pervežimą, kai krovinį pakrovė siuntėjas, vežimo sutarčių aiškinimo, išplėtota praktika dėl ypatingos rizikos faktorių. Byloje paneigtos vežėjo atsakomybę šalinančios sąlygos, įrodyta vežėjo atsakomybė netinkamai įvykdžius vežėjo pareigas pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, klientui atlyginta visa sugadinto krovinio vertė.
Filialai ir atstovybės
 • Įsteigėme ne vieną vietinės įmonės padalinį kitame mieste, užsienio įmonių padalinius Lietuvoje;
 • Padedame klientams apsispręsti, ar jų veiklai labiausiai tiktų filialo, atstovybės, ar atskiros įmonės įsteigimas;
 • Konsultuojame dėl filialų ir atstovybių teisinio statuso, buhalterinės apskaitos vedimo, apmokestinimo tvarkos;
 • Padėjome tarptautinei įmonių grupei likviduoti jos filialą Lietuvoje;
 • Konsultavome klientus dėl filialo atsakomybės ribų ir galimybės į teisminį procesą įtraukti bei reikalavimus reikšti ne tik filialui, bet ir jį įsteigusiai įmonei.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Holdingai ir fondai
 • Padėjome ne vienam skirtingas veiklas vykdančiam verslui pasirinkti tinkamiausią valdymo struktūrą, siekiant valdyti teisines rizikas, mažinti administracinę naštą, optimizuoti mokesčius;
 • Parengėme investicinių dokumentų projektus ir praktinio jų taikymo vadovą (nuolatiniam darbui su dokumentais) į startuolius siekiančiam investuoti fondui;
 • Atstovavome informacinių technologijų srityje veikiančią įmonę pritraukiant ir įforminant investicinio fondo finansavimą inovatyvaus produkto kūrimui ir komercializavimui.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Įmonių pavadinimai
 • Daugiau nei 10 metų iLAW komandos nariai padeda pasirinkti ar pakeisti pavadinimus patiems įvairiausiems startuojantiems ar atsinaujinantiems verslams;
 • Padedame įregistruoti įmonių pavadinimus, sudarytus iš užsienio kalbų žodžių;
 • Iš anksto patikriname, ar pasirinktą pavadinimą bus galima registruoti, ar įmonė negaus pretenzijų dėl pavadinimo naudojimo – ar nėra analogiškų ar panašių pavadinimų ar prekių ženklų;
 • Konsultavome ne vieną įmonę, kurios klientų srautas ir pelnas būdavo neteisėtai nukreipiamas klaidinančiai panašiai pasivadinusiems konkurentams – atstovavome bylose dėl įpareigojimo pakeisti pavadinimus, nuostolių atlyginimo, dalykinės reputacijos gynimo.
Įmonių valdymo organai
 • Konsultuojame akcininkus ir vadovus dėl uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių valdymo organų sudarymo, kompetencijų ir veiklos. 
Kapitalo didinimas / mažinimas

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Opcionai
 • Konsultavome specializuoto banko akcininkus dėl darbuotojų skatinimo akcijų opcionais, rengėme teisinę išvadą dėl opcionų apmokestinimo. 
 • Aviacijos sektoriuje veikiančiai bendrovei parengėme opciono įgyvendinimo planą. 
 • Konsultavome vieną sėkmingiausių Lietuvoje įkurtų elektroninės komercijos įmonių (startuolį) dėl akcijų opcionų taisyklių bei opciono apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
 • Ne vienai investuotoją planuojančiai pritraukti įmonei parengėme opcionus, kurių pagalba smulkiųjų akcininkų akcijos galėjo būti išpirktos didžiojo akcininko atsiradus investuotojui. Taip užtikrinome, kad derybos būtų greitos – jose dalyvautų tik pirkėjas ir stambusis akcininkas, o smulkieji akcininkai gautų ne mažesnes sumas, nei pageidavo.
 • Rinkodaros srityje veikiančiai įmonei iLAW specialistai padėjo užsitikrinti, kad opciono pagalba prie verslo prisijungiantis partneris taptų įmonės akcininku bei galėtų dalyvauti valdyme ir pelno dalybose tik užtikrinęs žadėtą įmonės apyvartos padidėjimą.
 • Padėjome daugeliui įmonių pasirinkti inovatyvų darbuotojų skatinimo būdą – suteikti opcionus darbuotojams, kuriuos šie galėtų realizuoti ir įgyti akcijų pasiekę jiems iškeltus rezultatyvumo rodiklius.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Privilegijuotosios akcijos, obligacijos
 • Nekilnojamojo turto rinkoje veikiančiai bendrovei patarėme prisijungiantį investuotoją pritraukti išleidžiant ir parduodant investuotojui konvertuojamųjų obligacijų emisiją – tokiu būdu finansavimas gautas nedelsiant, o pretenduoti į pelno dalį investuotojas galėjo tik suėjus sutartam terminui.
 • Naujų darbuotojų skatinimo būdų ieškančiai įmonei patarėme išleisti privilegijuotąsias akcijas: jas įsigiję darbuotojai galėjo pretenduoti į dalį įmonės pelno, tačiau neturėjo teisės balsuoti akcininkams priimant valdymo sprendimus.
 • Padėjome bendrovei išleisti obligacijų emisiją, o investiciniam fondui – įsigyti pasirinktos bendrovės išleistų obligacijų, taip aprūpinant bendrovę kapitalu, reikalingu įsigyti žemės sklypą ir vystyti nekilnojamojo turto projektą.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Restruktūrizavimas

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Skolų išieškojimas
 • Klientams teikiame nuolatines skolų priežiūros ir išieškojimo paslaugas tiek ikiteismine, tiek teismine tvarka.
 • Daugelį metų sėkmingai atstovaujame vieną didžiausių agrocheminės paskirties prekėmis prekiaujančią įmonių grupę bylose dėl skolų išieškojimo teisiniais klausimais.
 • 2015 m. išieškojome daugiau nei 2 mln. EUR skolą vienai iš agro rinkos įmonių.
 • 2014 m. sėkmingai baigėme penkerius metus vykdytą daugiau nei 35 tūkst. Eur išieškojimą klientų naudai iš bankrutavusios bendrovės, nustatant ir priteisiant žalą iš išieškojimą atlikusio antstolio. 

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


inga_1611948496-d5959c9fb8f2ed2cc1ac53f7f0399d7b.png
Inga Neniškė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
inga.neniske@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Teisinis auditas (due diligence)

Teisininkai

untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Veiklos tyrimas / priverstinis akcijų pardavimas
 • Konsultuojame akcininkus dėl juridinio asmens tyrimo, siekiant nustatyti netinkamą bendrovės ir/ar jos vadovo veiklą, bendrovei padarytos žalos dydį ir už tai atsakingus asmenis.
 • Atstovaujame juridinio asmens veiklos tyrimo bylose.

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai