Atgal

Veiklos reglamentavimas

Duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Peržiūrime klientų verslo procesus teikdami rekomendacijas dėl jų pritaikymo prie taikytinos teisės reikalavimų.
 • Atliekame asmens duomenų tvarkymo teisinius auditus ir patikrinimus. Pasitelkę mūsų IT partnerius, galime pasiūlyti visapusišką atitikties audito paslaugą.
 • Kai būtina, atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus.
 • Rengiame ir peržiūrime su asmens duomenų apsauga susijusią klientų dokumentaciją (rengiame politikas, procedūras, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, susitarimus, privatumo pranešimus ir t.t.).
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą.
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais.
 • Teikėme su atitiktimi ES Bendrajam duomenu apsaugos reglamentui susijusias paslaugas viešbučiams, logistikos bendrovėms, privačioms klinikoms, laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų paieškos įmonėms bei daugybei kitų įmonių, viešosios valdžios subjektams.
Duomenų apsaugos pareigūno paslauga

ILAW teisininkai teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas ir atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir prižiūri dokumentaciją asmens duomenų apsaugos srityje;
 • Padeda klientui įgyvendinti duomenų subjektų teises;
 • Informuoja kliento darbuotojus apie jų prievoles duomenų apsaugos srityje;
 • Veda personalo mokymus asmens duomenų apsaugos tema;
 • Praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
 • Yra atsakingas už duomenų tvarkymo veiklos įrašų parengimą ir nuolatinį atnaujinimą;
 • Kartu su kliento vadovu sprendžia dėl poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūrą;
 • Prireikus kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų;
 • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
 • Atlieka kitas reikalingas funkcijas.

Teisininkai

asta-transparent-001_1695733543-8054ce34d5df93f6a463e64d03ad2605.png
Asta Macijauskienė
Partnerė, advokatė


svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Administraciniai ginčai

Teisininkai

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Ekonominiai nusikaltimai

Teisininkai

audrius-pestininkas-ilaw_1563952971-fa895deb08a712b75c4f39e7ae47427c.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas


Institucijų patikrinimai

Teisininkai

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


audrius-pestininkas-ilaw_1563952971-fa895deb08a712b75c4f39e7ae47427c.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas


vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Leidimai statyboms

Teisininkai

jls1_1610300039-5ada91fbab3f5bde3725984d4cc6399b.png
Jolanta Stonė
Partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
Jolanta.Stoniene@ilaw.legal

Mokestinės prievolės
Prekyba alkoholiu, tabaku, vaistais

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Produktų sertifikavimas ir sauga

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Sauga darbe
 • 2015 metais konsultavome Ukrainos Vyriausybę dėl ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę.
 • Atstovaujame įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
 • Advokatas Vilius Mačiulaitis daugiau nei 12 metų dirbo Valstybinėje darbo inspekcijoje ir tiesiogiai dalyvavo tiek darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų kūrime, tiek ir praktiniame taikyme.
 • Mūsų kontoros advokatai yra nuolat kviečiami dalintis patirtimi saugos ir sveikatos darbe konferencijose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


Vartotojų teisės
 • Atstovavome vartotoją ginče dėl vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo. Ginčas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį teismą. 2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-647-248/2015 nurodė, jog nepagrįstai apeliacinės instancijos teismas, mažindamas priteistas bylinėjimosi išlaidas, didžiausią dėmesį skyrė vienam iš kriterijų – prašomos priteisti sumos dydžiui. Teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria bylinėjimosi išlaidos buvo itin sumažintos, nurodė, rėmėsi šiais argumentais: ginčas pirmiausia buvo sprendžiamas neteismine tvarka, jis buvo spręstas ieškovės naudai, tačiau atsakovė ginčą nagrinėjusių institucijų (Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos) nurodymų nevykdė; patenkinus ieškovės reikalavimus teismo įsakymu, atsakovė teikė dėl jo prieštaravimus, dėl to byla buvo nagrinėjama ginčo teisena, atsakovė ignoravo vartotojo teisę atgauti už netinkamos kokybės daiktą sumokėtus pinigus, taigi didele dalimi vartotojos išlaidas advokato pagalbai lėmė atsakovės elgesys. 

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal