Atgal

Intelektinė nuosavybė

Autorių teisės
 • Atstovaujame autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją, kuri kolektyviai administruoja autorių ir kitų autorių teisių subjektų perduotas turtines autorių teises, įskaitant autorinio atlyginimo už viešą kūrinių atlikimą surinkimą ir paskirstymą ginčuose dėl autorinio atlyginimo sumokėjimo;
 • Konsultuojame licencinių sutarčių sudarymo klausimais;
 • Rengiame programinės įrangos įsigijimo, tiekimo, platinimo, licencijavimo bei naudojimo sutartis;
 • Ronsultuojame kompiuterių programų platinimo apsaugos bei viso teisinio reglamentavimo klausimais;
 • Konsultuojame duomenų bazių apsaugos ir teisinio reglamentavimo klausimais;
 • Atstovaujame klientus ginčuose dėl autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimų.

Teisininkai

lauras-2_1632849615-78e76ae7004adac7571c18859f3a068c.png
Lauras Naglis
Vyresnysis teisininkas, advokatas

+370 5 248 76 70
lauras.naglis@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Domenai

Domenas kaip ir kiti intelektinės nuosavybės objektai yra nematerialaus pobūdžio objektas.

Lietuvoje teisės aktai teisinių santykių, susijusių su domenų registravimu, naudojimu, ginčų nagrinėjimu nėra pilnai sureglamentavę, todėl nesant tiesioginių teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domenų vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus, Lietuvos teismai savo praktikoje spręsdami ginčus dėl domenų galimai neteisėto naudojimo taiko įstatymo analogiją: Civilinį kodeksą (nuostatos, reglamentuojančios juridinio asmens teisę į pavadinimą), Prekių ženklų įstatymą (nuostatas, nustatančias prekių ženklo savininko teisės) bei Konkurencijos įstatymą (nesąžininga konkurencija).

Registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama teismine ar neteismine tvarka, kai tas vardas buvo užregistruojamas ar yra naudojamas nesąžiningai.

Domenų vardai

 • Atstovaujame klientus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl neteisėto ir nesąžiningo domenų registravimo bei naudojimo;
 • Konsultuojame domeno registracijos ir domeno pasirinkimo (registrabilumo) klausimais;
 • Atstovaujame klientus registruojant pasirinktą domeną bei pratęsiant domeno registraciją;
 • Teikiame domenų vardų kontrolės paslaugas (domenų vardų paslaugų paketas: registravimas, monitoringas);
 • Konsultuojame dėl pažeistų intelektinės nuosavybės teisių susijusių su domenų vardais gynybos.
Nesąžininga konkurencija
 • Atstovaujame teisminiuose ginčuose bei teikiame konsultacijas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir žalos atlyginimo, didesnėje nei 15 000 000 EUR sumoje. Ginčų objektus sudaro veiksmai/kaltinimai dėl neteisėto konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties įgijimo, atskleidimo bei panaudojimo, klientų ir darbuotojų perviliojimo, neteisėto konkurencinio pranašumo įgijimo, įsipareigojimų pagal konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis vykdymo bei žalos (nuostolių) atlyginimo. Teikiame konsultacijas dėl konkrečių priemonių taikymo, ketinant tinkamai saugoti įmonės komercines paslaptis. Atstovaujame klientų interesus, teikiant pretenzijas dėl neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimo ir nutraukimo ar ginantis nuo tokių pretenzijų. Rengiame konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, vedame derybas dėl nurodytų sutarčių sąlygų.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje giname įmonės interesus nuo atliktų neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įmonės patirtą žalą siejant su tam tikros grupės prekių kainos Lietuvoje kritimu.
 • 2012 – 2016 metais Donata Markevičienė atstovavo ieškovo transporto-ekspedicinės įmonės UAB „Auto Express“ interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje buvo suformuota visiškai nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir precedentas tokio pobūdžio bylose. Byloje buvo pateikti nauji išaiškinimai dėl: 1) komercinės paslapties sampratos, formaliųjų požymių ir įforminimo; 2) komercinių paslapčių atribojimo nuo konfidencialios informacijos; 3) pareigos saugoti komercinę paslaptį sukeliamų teisinių pasekmių atribojimo nuo nekonkuravimo susitarimų sukeliamų teisinių pasekmių. Šioje civilinėje byloje ieškovas įrodė, kad tokio pobūdžio bylose ieškovai vienu metu turi teisę prašyti priteisti tiek savo negautas pajamas (grynojo pelno forma), tiek atsakovų iš neteisėtų veiksmų gautą turtinę naudą (grynojo pelno forma) (2016-02-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 7 teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Laimėjus bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista apie 60 000 EUR žalos (įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir palūkanas) atlyginimas (Ieškovas minėtoje byloje prašė atlyginti tik dalį patirtos žalos).
 • 2014 – 2015 metais nesąžiningos konkurencijos byloje apgynėme darbuotojo, kaltinamo neteisėtu buvusio darbdavio (vienos didžiausių medienos perdirbimo įmonės) komercinės paslapties perėmimu ir išplatinimu tretiesiems asmenims, interesus. Darbuotojas iki civilinės bylos vykusioje baudžiamojoje byloje visiškai prisipažino atlikęs neteisėtus veiksmus, pripažino nukopijavęs ir neteisėtai perdavęs trečiajam asmeniui buvusio darbdavio komercinius duomenis. Darbuotojo atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas ir darbuotojas pripažintas kaltu už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų stebėjimą, fiksavimą, perėmimą, įgijimą, laikymą, pasisavinimą, paskleidimą ir kitokį panaudojimą. Nepaisant situacijos sudėtingumo, civilinėje byloje pavyko pasiekti taikų susitarimą dėl 434 000 EUR vertės komercinės paslapties perėmimo ir atskleidimo, sumokant buvusiam darbdaviui tik 7 600 EUR dydžio kompensaciją.
 • Atstovavome konsultacinės įmonės, konsultuojančios verslo rizikos valdymo, draudimo ir perdraudimo klausimais, interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje pavyko uždrausti konkuruojančiai įmonei bei darbuotojui naudoti, perduoti, skelbti ieškovo informaciją apie ieškovo klientus, partnerius, konkurentus, verslo partnerių kontaktus, duomenų bazes, komercinius ryšius, ieškovo įdirbį, sudaromų / sudarytų sandorių sąlygas, finansinę informaciją, bendrovės pajamas, išlaidas, atsiskaitymų tvarką bei prisiteisti visas ieškovo negautas pajamas (tarpininkavimo užmokestį) už perviliotus klientus. Laimėjus bylą pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje įrodėme, kad buvo neteisėtai pasinaudota juridinio asmens komercinėmis paslaptimis – duomenimis apie įmonės klientus. Turtinio pobūdžio reikalavimai civilinėje byloje siekė 170 000 EUR negauto grynojo pelno.
 • Atstovavome ir apgynėme darbuotojo, siekiančio teisėtai naudotis (įsteigus konkuruojantį ūkio subjektą) buvusio darbdavio komercinėmis paslaptimis, interesus. Darbuotojas ir darbdavys (buhalterines paslaugas teikianti įmonė) sudarė susitarimą, kurio pagrindu buvusiam darbuotojui buvęs darbdavys leido teisėtai naudotis duomenimis apie darbdavio klientus (duomenimis apie kontaktinius asmenis, sprendimus priimančius asmenis, susiklosčiusius verslo papročius, techninę informaciją, padedančią vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimus, planuojamus projektus, mokumą ir kt.).
 • Atstovavome ir apgynėme logistikos įmonės interesus byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir nuostolių atlyginimo, kurioje ieškovui buvo priteisti visi dėl neteisėtų konkurento ir buvusio darbuotojo veiksmų, lėmusių klientų perviliojimą, ieškovo patirti netiesioginiai nuostoliai.