Asmeninis gyvenimas

Administraciniai pažeidimai
 • Atstovaujame klientų interesus įvairaus pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose tiek bylas nagrinėjančiose institucijose, tiek pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Konsultuojame, parenkame ir įgyvendiname veiksmingiausią atstovavimo strategiją.

Teisininkai

audrius-pestininkas-ilaw_1563952971-fa895deb08a712b75c4f39e7ae47427c.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas


Publikacijos | Bylos | Sandoriai




Asmens duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Peržiūrime klientų verslo procesus teikdami rekomendacijas dėl jų pritaikymo prie taikytinos teisės reikalavimų.
 • Atliekame asmens duomenų tvarkymo teisinius auditus ir patikrinimus. Pasitelkę mūsų IT partnerius, galime pasiūlyti visapusišką atitikties audito paslaugą.
 • Kai būtina, atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus.
 • Rengiame ir peržiūrime su asmens duomenų apsauga susijusią klientų dokumentaciją (rengiame politikas, procedūras, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, susitarimus, privatumo pranešimus ir t.t.).
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą.
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais.
 • Teikėme su atitiktimi ES Bendrajam duomenu apsaugos reglamentui susijusias paslaugas viešbučiams, logistikos bendrovėms, privačioms klinikoms, laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų paieškos įmonėms bei daugybei kitų įmonių, viešosios valdžios subjektams.
Baudžiamoji atsakomybė
 • Giname nukentėjusiųjų interesus, užtikrinant neturtinės žalos atlyginimą baudžiamosiose bylose dėl nusikalstamų veikų asmens gyvenimo neliečiamumui, asmens garbei ir orumui; inicijuojant baudžiamuosius procesus privataus kaltinimo tvarka ir pradedant ikiteisminius tyrimus. Veiksminga ir efektyvi įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba, gausi patirtis derantis dėl taikaus susitarimo.
Diskriminacija
 • Siekiant darbo santykių stabilumo ir socialinio teisingumo, darbo teisiniuose santykiuose didelis dėmesys skiriamas apsaugoti šių santykių silpnąją šalį – darbuotoją. Nediskriminavimo principas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai yra įtvirtintas įvairiuose teisės aktuose – pradedant LR Konstitucija ir Darbo kodeksu, baigiant Lygių galimybių įstatymu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu. Svarbu tai, kad ES lygiu šiuo metu jau yra išleista daugiau kaip dešimt direktyvų, kuriose įtvirtintas diskriminacijos draudimo principas. Teisės aktais įtvirtintas diskriminacijos draudimas negali visiškai užtikrinti lygybės principo įgyvendinimo darbo santykiuose ir užkirsti kelio piktnaudžiavimui, todėl diskriminavimas dėl lyties, tautybės, lytinės orientacijos, tinkamų darbo sąlygų sudarymo neįgaliesiems ir kt. yra tie pagrindai, dėl kurių kyla ir, pasireiškiant globalizacijai, kils vis daugiau ginčų.

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai




Draudimas
 • Atstovavome draudėją įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju byloje, kurioje buvo suformuota praktika dėl esminių draudimo sutarčių sąlygų aiškinimo. Įrodžius draudimo taisyklių neapibrėžtumą įvardijant nedraudiminius įvykius, konstatuota draudiko pareiga atlyginti dėl autoįvykio draudėjo patirtą žalą. ILAW klientui buvo atlyginti visi patirti nuostoliai.
 • Atstovavome klientą ginče su draudimo bendrove dėl neteisėto draudimo išmokos sumažinimo, suformuota praktika dėl priežastinio ryšio tarp draudėjo draudimo taisyklių pažeidimo ir draudiko teisės sumažinti draudimo išmoką. Įrodžius draudiko sprendimų neteisėtumą, klientui išmokėta visus dėl autoįvykio patirtus nuostolius kompensuojanti draudimo išmoka.
 • Atstovavome ekspeditorių civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo praradus krovinį vykdant tarptautinį pervežimą. Byloje įrodėme vežėjo atsakomybę pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, krovinio siuntėjui atlyginta daugiau kaip 30 tūkst. EUR siekianti prarasto krovinio vertė.
 • Atstovavome krovinio siuntėją Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, sprendžiant klausimą dėl vežėjo civilinės atsakomybės, vykdant tarptautinį pervežimą, kai krovinį pakrovė siuntėjas, vežimo sutarčių aiškinimo, išplėtota praktika dėl ypatingos rizikos faktorių. Byloje paneigtos vežėjo atsakomybę šalinančios sąlygos, įrodyta vežėjo atsakomybė netinkamai įvykdžius vežėjo pareigas pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, klientui atlyginta visa sugadinto krovinio vertė.
Garbė ir orumas

Teisininkai

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Įgaliojimai ir atstovavimas

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

neringa-gylyte-ilaw-lextal-min_1632843219-9f9e3eee9c264341332656e541396bbe.png
Neringa Gylytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
neringa.gylyte@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Leidimai gyventi ir dirbti
 • Konsultavome vieną didžiausių Lietuvos vaikų žaislų prekybos įmonę užsieniečių įdarbinimo klausimais bei padėjo gauti Lietuvos Respublikos darbo biržos sprendimus dėl užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pripažinimo, taip pat leidimą laikinai gyventi šios įmonės direktoriui, kas padėjo sėkmingai ir operatyviai įdarbinti reikiamos kvalifikacijos specialistus iš užsienio Lietuvoje.
 • Konsultavome, padėjome įdarbinti ir gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (EU Blue card) aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių vienai didžiausių vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginių įmonei Lietuvoje.
 • Konsultavome ir padėjome gauti bei pratęsti leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje personalo atrankos ir tarptautinę įdarbinimo patirtį visame pasaulyje turinčios įmonės specialistams (programuotojams) ir jų šeimos nariams.
 • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui
Pajamų apmokestinimas
Paveldėjimas
 • Konsultuojame kilus ginčams dėl paveldėjimo teisės arba praleidus įstatyme numatytą terminą palikimui priimti, taip pat testamento sudarymo ir palikimo priėmimo klausimais.
 • Palikimo priėmimo procesuose bendradarbiaujame su notarais ir antstoliais, taip pat konsultuojame užsienio valstybėje esančio palikimo priėmimo klausimais.
 • Atstovavome užsienyje gyvenančios klientės interesus Lietuvoje pagal įgaliojimą priimdami palikimą ir padėdami sutvarkyti visus teisinius klausimus, susijusius su priimto palikimo pardavimu.

Teisininkai

lauras-2_1632849615-78e76ae7004adac7571c18859f3a068c.png
Lauras Naglis
Vyresnysis teisininkas, advokatas

+370 5 248 76 70
lauras.naglis@ilaw.legal

Sporto veikla

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

Turtas

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai




Žala sveikatai

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai




Fizinio asmens bankrotas
 • Konsultuojame dėl galimybių iškelti fizinio asmens bankroto bylą teisme.
 • Rengiame pranešimus kreditoriams apie ketinimą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą.
 • Atstovaujame pareiškėjus teismuose dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė