Darbo santykiai

Atleidimas iš darbo
 • Konsultuojame tiek darbdavius, tiek darbuotojus dėl atleidimo iš darbo klausimų, atstovaujame derybose, rengiame dokumentų projektus. 
 • Atstovaujame bylose dėl neteisėto atleidimo iš darbo. 
Darbuotojo nesąžininga konkurencija
 • Atstovaujame teisminiuose ginčuose bei teikiame konsultacijas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir žalos atlyginimo, didesnėje nei 15 000 000 EUR sumoje. Ginčų objektus sudaro veiksmai/kaltinimai dėl neteisėto konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties įgijimo, atskleidimo bei panaudojimo, klientų ir darbuotojų perviliojimo, neteisėto konkurencinio pranašumo įgijimo, įsipareigojimų pagal konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis vykdymo bei žalos (nuostolių) atlyginimo. Teikiame konsultacijas dėl konkrečių priemonių taikymo, ketinant tinkamai saugoti įmonės komercines paslaptis. Atstovaujame klientų interesus, teikiant pretenzijas dėl neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimo ir nutraukimo ar ginantis nuo tokių pretenzijų. Rengiame konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, vedame derybas dėl nurodytų sutarčių sąlygų.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje giname įmonės interesus nuo atliktų neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įmonės patirtą žalą siejant su tam tikros grupės prekių kainos Lietuvoje kritimu.
 • 2012 – 2016 metais Donata Markevičienė atstovavo ieškovo transporto-ekspedicinės įmonės UAB „Auto Express“ interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje buvo suformuota visiškai nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir precedentas tokio pobūdžio bylose. Byloje buvo pateikti nauji išaiškinimai dėl: 1) komercinės paslapties sampratos, formaliųjų požymių ir įforminimo; 2) komercinių paslapčių atribojimo nuo konfidencialios informacijos; 3) pareigos saugoti komercinę paslaptį sukeliamų teisinių pasekmių atribojimo nuo nekonkuravimo susitarimų sukeliamų teisinių pasekmių. Šioje civilinėje byloje ieškovas įrodė, kad tokio pobūdžio bylose ieškovai vienu metu turi teisę prašyti priteisti tiek savo negautas pajamas (grynojo pelno forma), tiek atsakovų iš neteisėtų veiksmų gautą turtinę naudą (grynojo pelno forma) (2016-02-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 7 teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Laimėjus bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista apie 60 000 EUR žalos (įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir palūkanas) atlyginimas (Ieškovas minėtoje byloje prašė atlyginti tik dalį patirtos žalos).
 • 2014 – 2015 metais nesąžiningos konkurencijos byloje apgynėme darbuotojo, kaltinamo neteisėtu buvusio darbdavio (vienos didžiausių medienos perdirbimo įmonės) komercinės paslapties perėmimu ir išplatinimu tretiesiems asmenims, interesus. Darbuotojas iki civilinės bylos vykusioje baudžiamojoje byloje visiškai prisipažino atlikęs neteisėtus veiksmus, pripažino nukopijavęs ir neteisėtai perdavęs trečiajam asmeniui buvusio darbdavio komercinius duomenis. Darbuotojo atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas ir darbuotojas pripažintas kaltu už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų stebėjimą, fiksavimą, perėmimą, įgijimą, laikymą, pasisavinimą, paskleidimą ir kitokį panaudojimą. Nepaisant situacijos sudėtingumo, civilinėje byloje pavyko pasiekti taikų susitarimą dėl 434 000 EUR vertės komercinės paslapties perėmimo ir atskleidimo, sumokant buvusiam darbdaviui tik 7 600 EUR dydžio kompensaciją.
 • Atstovavome konsultacinės įmonės, konsultuojančios verslo rizikos valdymo, draudimo ir perdraudimo klausimais, interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje pavyko uždrausti konkuruojančiai įmonei bei darbuotojui naudoti, perduoti, skelbti ieškovo informaciją apie ieškovo klientus, partnerius, konkurentus, verslo partnerių kontaktus, duomenų bazes, komercinius ryšius, ieškovo įdirbį, sudaromų / sudarytų sandorių sąlygas, finansinę informaciją, bendrovės pajamas, išlaidas, atsiskaitymų tvarką bei prisiteisti visas ieškovo negautas pajamas (tarpininkavimo užmokestį) už perviliotus klientus. Laimėjus bylą pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą.
 • Nesąžiningos konkurencijos byloje įrodėme, kad buvo neteisėtai pasinaudota juridinio asmens komercinėmis paslaptimis – duomenimis apie įmonės klientus. Turtinio pobūdžio reikalavimai civilinėje byloje siekė 170 000 EUR negauto grynojo pelno.
 • Atstovavome ir apgynėme darbuotojo, siekiančio teisėtai naudotis (įsteigus konkuruojantį ūkio subjektą) buvusio darbdavio komercinėmis paslaptimis, interesus. Darbuotojas ir darbdavys (buhalterines paslaugas teikianti įmonė) sudarė susitarimą, kurio pagrindu buvusiam darbuotojui buvęs darbdavys leido teisėtai naudotis duomenimis apie darbdavio klientus (duomenimis apie kontaktinius asmenis, sprendimus priimančius asmenis, susiklosčiusius verslo papročius, techninę informaciją, padedančią vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimus, planuojamus projektus, mokumą ir kt.).
 • Atstovavome ir apgynėme logistikos įmonės interesus byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir nuostolių atlyginimo, kurioje ieškovui buvo priteisti visi dėl neteisėtų konkurento ir buvusio darbuotojo veiksmų, lėmusių klientų perviliojimą, ieškovo patirti netiesioginiai nuostoliai.
Turtinė darbuotojų atsakomybė

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Darbo ginčai

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

ruta-globyte-ilaw_1563954069-f7a2cb0674c5ee8a88b4edc71fd12854.png
Rūta Globytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ruta.globyte@ilaw.legal

milda_1611949722-8f674fc716c1d4fad62f1560c380c428.png
Milda Jogėlaitė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
milda.jogelaite@ilaw.legal

lauras-2_1632849615-78e76ae7004adac7571c18859f3a068c.png
Lauras Naglis
Vyresnysis teisininkas, advokatas

+370 5 248 76 70
lauras.naglis@ilaw.legal

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Darbo pareigų pažeidimai

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Bandomasis laikotarpis

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

ruta-globyte-ilaw_1563954069-f7a2cb0674c5ee8a88b4edc71fd12854.png
Rūta Globytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ruta.globyte@ilaw.legal

milda_1611949722-8f674fc716c1d4fad62f1560c380c428.png
Milda Jogėlaitė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
milda.jogelaite@ilaw.legal

lauras-2_1632849615-78e76ae7004adac7571c18859f3a068c.png
Lauras Naglis
Vyresnysis teisininkas, advokatas

+370 5 248 76 70
lauras.naglis@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Darbuotojų opcionai
 • Konsultavome specializuoto banko akcininkus dėl darbuotojų skatinimo akcijų opcionais, rengėme teisinę išvadą dėl opcionų apmokestinimo. 
 • Aviacijos sektoriuje veikiančiai bendrovei parengėme opciono įgyvendinimo planą. 
 • Konsultavome vieną sėkmingiausių Lietuvoje įkurtų elektroninės komercijos įmonių (startuolį) dėl akcijų opcionų taisyklių bei opciono apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
 • Ne vienai investuotoją planuojančiai pritraukti įmonei parengėme opcionus, kurių pagalba smulkiųjų akcininkų akcijos galėjo būti išpirktos didžiojo akcininko atsiradus investuotojui. Taip užtikrinome, kad derybos būtų greitos – jose dalyvautų tik pirkėjas ir stambusis akcininkas, o smulkieji akcininkai gautų ne mažesnes sumas, nei pageidavo.
 • Rinkodaros srityje veikiančiai įmonei iLAW specialistai padėjo užsitikrinti, kad opciono pagalba prie verslo prisijungiantis partneris taptų įmonės akcininku bei galėtų dalyvauti valdyme ir pelno dalybose tik užtikrinęs žadėtą įmonės apyvartos padidėjimą.
 • Padėjome daugeliui įmonių pasirinkti inovatyvų darbuotojų skatinimo būdą – suteikti opcionus darbuotojams, kuriuos šie galėtų realizuoti ir įgyti akcijų pasiekę jiems iškeltus rezultatyvumo rodiklius.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Darbuotojų skatinimas

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


ruta-globyte-ilaw_1563954069-f7a2cb0674c5ee8a88b4edc71fd12854.png
Rūta Globytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ruta.globyte@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Darbuotojų stebėjimas (vaizdo kameros, korespondencija)

Naujojo Darbo kodekso 27 straipsnis, reglamentuojantis darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugą, iš esmės atkartoja iš LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo kildinamus ir bendruosius asmens duomenų tvarkymo principus atitinkančius įpareigojimus netvarkyti perteklinių darbuotojų asmens duomenų ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojo asmeninio susižinojimo slaptumas. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų. Toks teisėtas vaizdo stebėjimo bei garso įrašymo darbo vietoje pagrindas ir anksčiau buvo išvedamas iš Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, tačiau Kodekse tiesiogiai ir konkrečiai uždraudžiami atvejai, kai vykdant vaizdo stebėjimą tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą.
Teisininkai

ruta-globyte-ilaw_1563954069-f7a2cb0674c5ee8a88b4edc71fd12854.png
Rūta Globytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ruta.globyte@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Laikinasis įdarbinimas (darbo nuoma)
Laikinasis įdarbinimas – darbo forma, kuomet laikinojo įdarbininimo įmonė sudariusi sutartį su laikinuoju darbuotoju, siunčia jį dirbti į kitą įmonę (laikinojo darbo naudotoją), o darbuotojas privalo paklusti toje įmonėje nustatytai darbo tvarkai ir reikalavimams.

Esminiai laikinojo įdarbinimo pranašumai:
 
 • lanksti darbo forma;
 • laikinojo įdarbinimo įmonė prisiima visas darbdavio funkcijas, todėl laikinojo darbo naudotojui nebereikia rūpintis darbuotojų atranka, darbo užmokesčio mokėjimu, darbo ir poilsio laiko rėžimu, kitais aktualiais personalo valdymo klausimais;
 • laikinojo darbo naudotojas gali gauti papildomos darbo jėgos padidėjus užsakymų skaičiui, o sumažėjus darbo apimtims jam nereikės rūpintis darbuotojų atleidimu;
 • laikinieji darbuotojai dirba legaliai ir gauna visas socialines garantijas;
 • laikinasis įdarbinimas prisideda prie nedarbo lygio mažinimo.
 
Ilgą laiką šie teisiniai santykiai Lietuvoje nebuvo reglamentuoti, tačiau Seimui 2011 m. gegužės 19 d. priėmus Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą ši sritis tapo reguliuojama specialiu įstatymu. ILAW turi išskirtinę patirtį laikinojo įdarbinimo srityje: kontoros partneris Tomas Bagdanskis aktyviai dalyvavo rengiant šio įstatymo projektą, taip pat teikiame teisines konsultacijas Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos nariams.

iLAW teikiamos paslaugos, susijusios su laikinuoju įdarbinimu:
 
 • rengiame laikinojo įdarbinimo sutartis;
 • konsultuojame dėl laikinojo laikinųjų darbuotojų darbo ypatumų;
 • sprendžiame ginčus, kylančius tarp laikinojo darbuotojo, įdarbinimo įmonės ir darbo naudotojo.

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

untitled-design-9_1699459005-e20f94b97256d0612cc50b7ccd1becf2.png
Ramunė Šaikuvienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ramune.saikuviene@ilaw.legal

mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Profesinės sąjungos

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


mantas_1611949550-b185f78d0ac8885e5ce0f5bb29a956e7.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Sauga darbe
 • 2015 metais konsultavome Ukrainos Vyriausybę dėl ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę.
 • Advokatas Vilius Mačiulaitis daugiau nei 12 metų dirbo Valstybinėje darbo inspekcijoje ir tiesiogiai dalyvavo tiek darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų kūrime, tiek ir praktiniame taikyme.
 • Mūsų kontoros advokatai yra nuolat kviečiami dalintis patirtimi saugos ir sveikatos darbe konferencijose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


Studentų praktika

Teisininkai

to_1611950998-f0d9864c6ebdc2b8cc28354a205610ab.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius_1611951568-a55ec01c7ea4e1cc56442479af7f67a4.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


Užsieniečių įdarbinimas, leidimai gyventi
 • Teikiame kompleksines teisines paslaugas klientams darbo ir migracijos teisės klausimais, konsultuojame klientus užsieniečių iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimo srityje. Padėjome įdarbinant specialistus iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, JAV, Kinijos, taip pat padėjome gauti leidimus laikinai gyventi verslininkams iš Irano, Pakistano, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Izraelio.

  Konsultuojame, rengiame dokumentus bei padedame gauti:

  - leidimus dirbti;
  - leidimus laikinai gyventi;
  - leidimus nuolat gyventi;
  - mėlynąsias korteles aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių;
  - konsultuojame dėl užsieniečių, įdarbintų Lietuvoje, darbo sąlygų keitimo;
  - konsultuoja dėl Lietuvoje įdarbintų užsieniečių komandiravimo į ES valstybes galimybių;
  - konsultuojame užsieniečius, įdarbintus Lietuvoje, šeimos susijungimo klausimais;

  • Konsultavome vieną didžiausių Lietuvos vaikų žaislų prekybos įmonę užsieniečių įdarbinimo klausimais bei padėjo gauti Lietuvos Respublikos darbo biržos sprendimus dėl užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pripažinimo, taip pat leidimą laikinai gyventi šios įmonės direktoriui, kas padėjo sėkmingai ir operatyviai įdarbinti reikiamos kvalifikacijos specialistus iš užsienio Lietuvoje.
  • Konsultavome, padėjome įdarbinti ir gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (EU Blue card) aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių vienai didžiausių vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginių įmonei Lietuvoje.
  • Konsultavome ir padėjome gauti bei pratęsti leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje personalo atrankos ir tarptautinę įdarbinimo patirtį visame pasaulyje turinčios įmonės specialistams (programuotojams) ir jų šeimos nariams.
  • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui
Vadovo atsakomybė
Bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Bendrovę ir bendrovės vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Bendrovės vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty). Jis turi veikti išimtinai bendrovės interesais, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama bendrovė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

Bendrovės valdybai ar kitam vadovą išrinkusiam organui praradus pasitikėjimą vadovu ar nusprendus operatyviai koreguoti bendrovės valdymą bei konstatavus, kad kito asmens gebėjimai valdyti bendrovę didesni ir tai suteiks bendrovei daugiau naudos, įstatymas suteikia teisę atšaukti vadovą iš pareigų.
 
Paslaugos, susijusios su vadovaujančio personalo darbo santykiais:
 
 • konsultuojame dėl vadovų paskyrimo bei atšaukimo;
 • rengiame darbo sutartis su vadovais;
 • rengiame konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis;
 • atstovaujame derybose.